Panisci fistula pro tři flétny - Jan Novák

15. září 2017

„Název Panisci fistula by se dal přeložit jako Píšťala malého Pana. Paniscus je totiž zdrobnělinou jména starořeckého boha vína Pana, který běhal za nymfami a rád hrával na flétnu.

Můj otec napsal tuto skladbu v roce 1972, tedy v době, kdy jsme bydleli na Gardském jezeře a já začínala hrát na flétnu. Jedná se o efektní skladbu, která ale není určena pro úplné začátečníky, i přesto, že všechny tři části nejsou těžké. Velmi jednoduchým skladatelským postupem je dosaženo maximálního zvukového výsledku - v první větě používáním echa, nebo užitím polyrytmie s jednotným notovým materiálem ve větě třetí.

Panisci fistula poslouží také jako výborné cvičení pro komorní hru, během níž se flétnisté učí poslouchat ostatní spoluhráče a zároveň hrát svůj part.“ Clara Novakova

Další skladby Jana Nováka vydané hudebním nakladatelstvím a vydavatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia pro dvě flétny a klavír
Capriccio pro violoncello a orchestr
Capriccio pro violoncello a orchestr- klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum)
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Prima sonata pro klavír
Rotundelli pro violoncello a klavír
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis pro cembalo
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus pro flétnu, housle a klavír
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva pro sólovou flétnu
Toccata chromatica pro klavír
Variace na téma Bohuslava Martinů pro dva klavíry

Spustit audio