Pastýř David - Olga Ježková

"Než se stal David králem, byl pouhým pastýřem, a proto jsem si dovolila použít dnes jeho slov a myšlenek.

Volal nejspíše hebrejsky, ale "kraličtina" Starého zákona z mého nočního stolku se mi zdála na jedné straně úžasně melodická a malebná a jinde naopak razantní a daleko přesnější ve vyjádření než dnešní čeština. Pro skladbu jsem vybrala několik pasáží vytržených z kontextu Knihy žalmů a mnou svévolně seřazených podle určitého dějového schématu."

Další skladby Olgy Ježkové vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Modré valéry
Oko

obsazenísoprano solo, 3tbn, 2vcl, sega, percmateriálpartituranakl.č.R 074cena225,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz