Pavel Hrabica

rešeršista

Do Českého rozhlasu jsem nastoupil v dubnu 2015.

Před rozhlasem:Mám za sebou bohatou a pestrou novinářskou minulost. Začínal jsem v Mladé frontě, postupně jsem působil v několika týdenících a měsíčnících a dalších časopisech.Jako reportér jsem absolvoval události v Rumunsku během pádu Nicolae Ceaușesca, boje v občanské válce v Jugoslávii v 90. letech. Působil jsem jako parlamentní zpravodaj. V 90. letech jsem spolupracoval s Českou televizí a soukromými rádii.Po roce 2000 jsem se věnoval mj. public relations, reportážím z cest po zahraničí a lifestylovým materiálům v časopisech Sanoma Magazines Prague.Jsem autorem a spoluautorem několika knih – životních příběhů nebo rozhovorů se známými tvářemi.

Co mě baví:Zajímám se o fotografii, historii a architekturu.

Všechny články

Stránky