Pezzo concertante - Eduard Douša

23. květen 2013

Skladba Pezzo concertante vznikla v červenci 2012 z podnětu festivalu Pražské jaro jako povinná skladba pro 2. kolo „pražskojarní“ soutěže ve hře na lesní roh v roce 2013.

Je to volně pojatá sonátová forma a nutno říci, že psát skladbu pro sólový jednohlasý nástroj bez klavírní spolupráce je pro skladatele velmi zajímavý úkol. Skladba je dedikována vynikajícímu českému hornistovi a hornovému pedagogovi na Pražské konzervatoři prof. Bedřichu Tylšarovi.

Další skladby Eduarda Douši vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncertní hudba
Rapsodická věta
Smyčcový kvartet "Lamentationes"

Spustit audio