Po 60 letech ožije Rádio Svobodná Evropa v pražském kostele

1. květen 2011

Už 60 let každoročně, v měsíci květnu, zazní v mnichovském kostele sv. Štěpána česká bohoslužba na poděkování. Poděkování za vznik a existenci Rádia Svobodná Evropa, za všechny její živé i zemřelé členy, za české pracovníky i posluchače. A v letošním roce také, takřka symbolicky, po 60 letech takové poděkování zazní i v pražském kostele sv. Ludmily.

1. května 1951 zazněla v rozhlasovém éteru poprvé znělka československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Po úvodních slovech Ferdinanda Peroutky a Pavla Tigrida přečetl slovenský redaktor Imrich Kružliak modlitbu za zdar této rozhlasové stanice.

Pořady s duchovní tematikou, zamyšlení, přenosy bohoslužeb a také stálé připomínání, že totalitní Československo omezuje a likviduje náboženskou svobodu, to také byla součást vysílání této rozhlasové stanice. Stejně jako konání pravidelných každoročních květnových bohoslužeb v českém jazyce na poděkování za existenci Rádia Svobodná Evropa, za všechny její živé i zemřelé členy, za české pracovníky i posluchače. Ta letošní, šedesátá, se bude v Mnichově konat v neděli 8. května dopoledne v kostele svatého Štěpána a odpoledne tamtéž naváže bohoslužba ve slovenském jazyce. Současný český farář v Mnichově Bohuslav Švehla k tomu říká:

„Rádio Svobodná Evropa tady v Mnichově začalo a náboženské vysílání a přenos bohoslužeb patřilo vždycky do programu rádia. Proto v tom také pokračujeme. Ty české bohoslužby sloužil otec Křišťan a potom otec Karel, tzn. Alexander Heidler a Karel Fořt do roku 1995.“

Český rozhlas na tuto tradici navazuje také v rámci cyklu Svobodně, kterým si připomínáme právě 60. výročí zahájení vysílání československé redakce Rádia Svobodná Evropa. Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, který byl jedním z těch, kteří z totalitního Československa spolupracovali s touto rozhlasovou stanicí, bude celebrovat bohoslužbu v pražském kostele sv. Ludmily a připomíná také poselství této bohoslužby:

Logo projektu Svobodně!

„Především abychom nezapomněli na obětavost těch lidí, kteří se podílejí na práci Rádia Svobodná Evropa, protože mohli dělat něco jiného a přesto se snažili být spojeni s domovem. Ne vždycky ta emigrace pro ně byla snadná, ty začátky byly často velmi těžké a přesto ti lidé se tomu věnovali a chtěli tedy také pomoci nám. Na to by se nemělo zapomínat, na tuto obětavost, a to myslím, že bude jeden z bodů, který bych tam chtěl vyřknout.“

A to jsou slova k zamyšlení pro nás: Česko i Slovensko patří mezi svobodné země, ale Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, pokračuje dál ve své misi. Vysílat do dalších zemí, kde žijí lidé v totalitních režimech a jsou v podobných situacích, jako jsme po více než 40 let byli my. Bohoslužba na poděkování, která zazní na pražských Vinohradech, se tedy neobrací pouze do minulosti, ale také do přítomnosti a budoucnosti.

Bodovu Radio Svobodná Evropa v Praze
Spustit audio