Poslechovost stanic Českého rozhlasu

8. únor 2019

.

Proč využít Český rozhlas

  • některou ze stanic Českého rozhlasu poslouchalo v posledních sedmi dnech 2.408.000 posluchačů, což představuje 27,3 % populace ČR ve věku 12-79 let
  • v průměrném dni poslouchalo některou ze stanic Českého rozhlasu 1.519.000 posluchačů, což představuje 17,2 % populace ČR ve věku 12-79 let
  • Český rozhlas jako celek zaujímá 21,7 % podílu na rozhlasovém trhu
  • některou ze stanic Českého rozhlasu uvedlo 1.832.000 posluchačů (tzn. 20,8 %) jako nejposlouchanější stanici
  • průměrná doba poslechu ČRo: 3 hodiny 32 minut
  • Celoplošné stanice ČRo měly podíl na trhu 16,0 % a regionální stanice ČRo jako celek 5,7 %.
  •  Zdroj dat:  Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období 1.1.2019 – 30. 6. 2019

Spustit audio