Předvolební vysílání Českého rozhlasu pro volby do Evropského parlamentu 2014

26. březen 2014

Předvolební vysílání Českého rozhlasu zahrnuje 10 programových řad, a to na celoplošných i regionálních stanicích. Významnou roli sehraje také zpravodajský web, kde budou k dispozici základní informace o samotných volbách, o Evropském parlamentu a také tam budou centralizované odkazy na jednotlivé programy s možností si je poslechnout ze záznamu.

Český rozhlas dá významný prostor zástupcům všech kandidujících subjektů, a to hned na třech okruzích - na Radiožurnálu, na Plusu a na kompletní síti regionálních stanic. Každý subjekt kandidující ve všech krajích ČR se objeví na všech těchto stanicích. Připraveny jsou pořady různých formátů - debaty (kulaté stoly), vizitky (předtočené odpovědi na jednotný dotazník) i rozhovory "jeden na jednoho" (tedy moderátor a zástupce strany).

Předvolební servis Českého rozhlasu nebude zahrnovat jen rozhovory a debaty s politiky. Nabídne i praktické informace, zpravodajství z průběhu kampaně a také přehledné srovnání programových záměrů jednotlivých kandidujících subjektů na zpravodajském webu. Evropské volby často nejsou vnímány ze strany voličů jako zásadní záležitost, což souvisí i s nepříliš vysokým povědomím o Evropské unii jako takové a o jejích institucích. Pokud má v tomto směru Český rozhlas splnit svou veřejnou službu, musí se výrazně věnovat i představení a vysvětlení fungování EU a Evropského parlamentu. Navíc tuto „EUosvětu“ propojíme s připomínkami výročí 10 let od vstupu do EU.

V rámci konceptu počítáme také se sériemi reportáží ze všech členských států EU, na kterých pracuje zahraniční redakce i naši zahraniční zpravodajové.

Stejně jako v případě podzimních voleb do Poslanecké sněmovny, i tentokrát bude Český rozhlas maximálně transparentní. Pořadí, v jakém se v jednotlivých programových řadách představí zástupci jednotlivých kandidujících subjektů, určí los (za účasti veřejnosti, následně bude dostupný jeho videozáznam na webu Českého rozhlasu). Na internetových stránkách Českého rozhlasu budou zveřejňována pravidla vztahující se k jednotlivým pořadům i k předvolebnímu vysílání Českého rozhlasu jako celku.

Předvolební pravidla pro zaměstnance a spolupracovníky vydal svým rozhodnutím generální ředitel ČRo a jsou účinná od 14.3.2014. I tentokrát bude předvolební vysílání vedeno heslem „Nikomu nepomáhat, nikomu neškodit.“ Český rozhlas musí ze zákona poskytnout prostor pro předvolební spoty kandidujících subjektů - ty budou odvysílány v zákonem stanoveném termínu na celoplošných stanicích Radiožurnál, Dvojka a Vltava a také na regionálních stanicích. Lídrem v jednotlivých pořadech rozumíme kandidáta, který je uveden na prvním místě kandidátky. Lídr ale má možnost delegovat účast v jednotlivých pořadech Českého rozhlasu na jiného kandidáta.

Příloha: Projekt předvolebního vysílání Českého rozhlasu pro volby do Evropského parlamentu 2014


Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace