Přípravka

Přípravná oddělení DPS se nazývají A2, A3 a A4 a jejich zkoušky se konají pravidelně jedenkrát týdně.

Oddělení A2 – řídí Michaela Steinbauerová
Zkoušky každý čtvrtek vždy od 15:30 do 17:15 hodin v Českém rozhlase Regina v Karlíně

Oddělení A3 – řídí Michaela Steinbauerová
Zkoušky každou středu vždy od 15:30 do 17:15 hodin v Českém rozhlase Regina v Karlíně

Oddělení A4 – řídí Michaela Steinbauerová
Zkoušky každé úterý vždy od 15:30 do 17:15 hodin v Českém rozhlase Regina v Karlíně

Přípravná oddělení navštěvují děti ve věku od 6 do 10 let, které se zde učí základním pěveckým dovednostem, které mohou později využít při práci v koncertním oddělení sboru A1.

Čtěte také

Při pěvecké práci s dětmi klaje kladen důraz na jejich čistou intonaci, správnou artikulaci, přirozený pěvecký postoj či tvoření volného pěveckého tónu.

Děti jsou vedeny k soustředěnosti, pracovitosti a odpovědnosti. Je dbáno také na jejich poloprofesionální vystupování na podiu či zásady slušného chování. Za důležité je považováno také pracovní prostředí. Děti jsou vedeny k vzájemnému respektu, aby si pomáhaly a tak je vytvářen přátelský kolektiv.

Repertoár přípravných oddělení se skládá nejčastěji z jednodušších známých českých písní či autorských cyklů pro děti – tak, aby se dětem písničky líbily, a aby je naše společná práce bavila a měly z ní radost.