Quintetto pour une Flute, Violon, deux Violes, et Violoncelle, Oeuv. 58 - František Vincenc Kramář (editor Marek Štryncl)

F. V. Kramář (editor Marek Štryncl) - Quintetto pour une Flute, Violon, deux Violes, et Violoncelle, Oeuv. 58

Quintetto pro flétnu, housle, dvě violy a violoncello F. V. Kramáře jistě zahrnuje pro něho typické znaky Haydnova a Mozartova kompozičního stylu, který je patrný zejména v odlehčeném charakteru úvodu třetí a čtvrté věty, kde se flétně dostává výrazné role vzhledem k ostatním nástrojům.

Předlohou kritického vydání Quintettu op. 58 F. V. Kramáře je tisk vídeňské Chemische Druckerei, uložený v Hudebním oddělení Národní knihovny ČR. Tisk vyšel ještě za skladatelova života, přestože není datován, doba jeho vzniku spadá pravděpodobně do období kolem roku 1807. Titul obsahuje také přetištěná faksimile prvních stran jednotlivých partů.

obsazenífl, vno, 2vla, vclmateriálpartitura, partynakl.č.R 143cena345,- Kč