Quis potest dicere, op. 346 - Zdeněk Lukáš

27. listopad 2008

Základem cyklu čtyř písní Quis potest dicere pro soprán, violu, smyčcový orchestr, triangl a bubínek, nazvaného podle úvodní písně, jsou čtyři výroky ze starozákonní knihy Přísloví, jejíž autorství je tradičně (i když nepřesně) připisováno králi Šalomounovi.

Lukáš zde vědomě navázal na starou kompoziční praxi známou už v barokních kantátách, koncertních (ale i operních) áriích klasicismu i v některých romantických písních. Hudební řeč je prostá, diatonická, zakotvená v modálním terénu s častými flexemi. Rukopis díla byl dokončen v květnu 2005 a premiéra se uskutečnila 28. března 2007 v Praze v rámci cyklu České premiéry. Interprety premiéry byli sopranistka Olga Jelínková, violistka Jitka Hosprová a Kolegium českých filharmoniků pod vedením Jaroslava Krofta.

Další skladby Zdeňka Lukáše vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concerto grosso
Contrasti per quattro
Dvojkoncert pro housle, violoncello a symfonický orchestr
Modlitba
Ricordi, Concerto per violoncello e per orchestra d´archi
Symfonický koncert
Trio Boemo
Triumf smrti

obsazenísoprano, vla - soli; trgl, tamb picc, archimateriálpartituranakl.č.R 146cena140,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio