Reprízy a jejich ohlašování v anoncích

20. květen 2021

Reprízované pořady se v anoncích označují. Lidskou chybou se může stát, že tento údaj se přehlédne nebo není v průvodních textech uveden, pak se v ohlášení neobjeví.

Dobrý den,

v souvislosti s vysíláním pořadu Zlaté časy na ČR 2 se na vás obracím s následujícími dotazy:

1) Je v Českém rozhlase zvykem, že pořad, který je reprízován, je označen hlasatelem předem jako repríza?

2) Pokud ano, proč se tak neděje? Pokud ne, nemohlo by se tak dít?

3) Vede si někdo přehled o tom, kdy a jaké díly Zlatých časů byly reprízovány? A případně kolikrát už?

4) Proč se pořad Zlaté časy v exponovaném čase, jako je nedělní dopoledne, vůbec reprízuje?

Děkuji za odpovědi na mé otázky.

P. H.

_______________________________________________________________________

Vážený pane,

Váš dopis jsem konzultoval s vedoucím programu Dvojky Martinem Jonákem a dovolte mi, abych Vám sdělil své závěry.

Reprízované pořady se v anoncích označují. Děje se tak v psaném programu zveřejňovaném na webových stránkách Českého rozhlasu, údaj o repríze se uvádí i pro potřeby anonce ve vysílání. Lidskou chybou se může stát, že tento údaj se přehlédne nebo není v průvodních textech uveden, pak se v ohlášení neobjeví. Nemělo by se to stávat, ale pro takové chyby mám po letech novinářské a editorské praxe pochopení. Údaje o premiérách a reprízách pořadů včetně Zlatých časů se evidují v počítačovém systému Českého rozhlasu.

Pro Zlaté časy i pro řadu dalších cyklických programů platí, že je snaha v "premiérovém" čase vysílat nové díly. Zároveň je poměrně běžné, že se během roku natočí nikoli 52 nových dílů, ale o několik dílů méně. Důvody nejsou ekonomické, ale spíše osobní. Patří mezi ně dovolené, zdravotní problémy, nečekané pracovní povinnosti apod. V takových případech se nasazují reprízy, které se sluší náležitě ohlásit.

Pan Jonák si je vědom chyby, která se stala, když pracovník Dvojky přehlédl informaci o nasazené repríze a v ohlášení se tato informace neobjevil. Věřím, že Váš dopis i má intervence jsou užitečnou zpětnou vazbou, která povede k pozornějšímu hlídání relevantních programových informací včetně informací o reprízách.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio