Richard Hindls

9. srpen 2017

Emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, člen Národní rozpočtové rady

V roce 1976 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v oboru ekonomicko-matematické výpočty. Po působení v odboru dlouhodobých výhledů České plánovací komise se v roce 1987 stal pedagogem na katedře statistiky VŠE, kde roku 1998 získal hodnost profesora.

V letech 2001–2006 působil jako děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, v letech 2006–2014 byl po dvě funkční období rektorem této vysoké školy.

Významný český statistik a ekonom s rozsáhlou publikační činností doma i v zahraničí je členem mnoha odborných grémií v České republice i v zahraničí. K jeho odborným zájmům patří především analýza a prognóza ekonomických časových řad, zejména makroekonomických agregátů, analýza dat z marketingových výzkumů, statistické metody v auditingu a národní účetnictví.

Spustit audio