Rozhovor v pořadu Lékárna

8. listopad 2021

Probíhá-li debata o nějakém problému, je povinností ČRo ji reflektovat, v daném případě ale zazněly od moderátorky formulace, které nelze přejít bez povšimnutí.

Vážený pane Pokorný,

obracím se na Vás jako na ombudsmana, protože bych ráda vyjádřila svou podporu paní Evě Panošové, která pracuje jako editorka Českého rozhlasu Ostrava a ještě donedávna tamtéž pracovala jako moderátorka. Z této pozice ale byla stažena, protože prý při jednom z rozhovorů v pořadu Lékárna ze 14. 10. porušila Kodex Českého rozhlasu. Věřím, že jste o této kauze informován. 

Zmiňovaný rozhovor jsem slyšela a měla jsem velikou radost, že si mohu ve veřejnoprávním médiu poslechnout rozhovor, který se na nemoc covid19 dívá z jiného úhlu. Konečně se někdo nebál zmínit úlohu imunity, duševní pohody a také poukázal na to, o čem se v médiích vůbec nemluví nebo je zlehčováno, tedy na nežádoucí účinky vakcinace. To vše padlo z úst lékaře za odvážných dotazů paní moderátorky. Už z reakcí posluchačů ve vysílání vyplynulo, že téma má kladný ohlas. Proto zjištění, že je možné za takovýto rozhovor, který jen přináší jiný pohled, rozšiřuje obzory a dává posluchačovi možnost utvořit si vlastní názor, paní Panošovou takto potrestat, bylo šokující. 

Nemělo by zpravodajství a pořady veřejnoprávního média podávat objektivní a pravdivé informace? Nemělo by vedení rozhlasu moderátory, reportéry a ostatní zaměstnance Českého Rozhlasu podporovat v tom, aby  se nebáli zvát hosty různých názorů na témata, která v současné české i světové společnosti rezonují? Neměli by zaměstnanci mít možnost klást různorodé otázky a získávat tak různorodé odpovědi, které Vašim posluchačům poskytnou další střípky informací o dnešním komplikovaném světě? Jsou to přece novináři a jejich posláním a povinností je informovat nezaujatě. Jsem přesvědčena, že jen tímto způsobem je možné zachovat důvěru v Český rozhlas jako informační médium.

Zároveň věřím, že témata vysílání ať už na celoplošných stanicích nebo na těch regionálních by měla odpovídat rozmanitosti Vašeho posluchačstva tak, aby si každý mohl vybrat a aby každý našel něco, co ho zajímá. Jste přece veřejnoprávní médium placené z poplatků a daní občanů této země.

Ráda bych vyjádřila své obrovské znepokojení nad tím, že pořad, ve kterém lékař zmiňuje informace, které jsou oficiální a snadno dohledatelné, a ve kterém moderátorka klade otázky, které mohou zajímat nezanedbatelnou část posluchačů, může mít takový negativní dopad pro paní Panošovou. Obzvlášť když vezmeme v potaz fakt, že tento pořad měl u spousty lidí kladný ohlas. Tito lidé byli ale hned označeni za dezinformátory (např. vyjádření pana Maďara). Z toho vyplývá, že i já bych měla patřit do skupiny dezinformátorů, což mě velice uráží. Věřím proto, že se za paní Panošovou jednoznačně postavíte, a dáte tak mě i ostatním jasný signál, že je Český rozhlas věrohodné médium, které nepotlačuje názorovou pluralitu a váží si všech svých posluchačů. 

Pevně věřím, že celá tato událost je jen nedorozuměním vyprovokovaným útoky některých jiných lékařů na sociálních sítích a že máte odvahu se těmto útokům postavit a situaci ovlivnit ve prospěch paní Panošové.

Budu velice ráda, když mi Vy nebo Vaše tiskové oddělení sdělíte svůj postoj k celé záležitosti.

S pozdravem, 

I. S.

________________________________________________________________________

Vážená paní,

děkuji Vám za upřímný dopis, vážím si Vašeho zájmu o hodnoty, které oba považujeme za důležité. Rozhovoru, který zmiňujete, jsem se na základě stížnosti posluchače věnoval a rád Vám sdělím své stanovisko.

Nevidím žádný problém v tom, že se k mikrofonu veřejnoprávního Českého rozhlasu zvou hosté, kteří mají výhrady vůči očkování proti koronaviru. Jestliže ve společnosti probíhá debata o nějakém problému, je povinností Českého rozhlasu tuto debatu reflektovat, nic nezamlčet, poskytovat posluchačům co nejširší spektrum názorů. V daném případě navíc host pořadu nevystupoval manipulativně, zdůrazňoval, že nezpochybňuje účinky očkování, ale nemůže si být jist jeho následky, které zatím nejsou známy. To je racionální příspěvek do diskuse. Jako odpovědný lékař doporučoval host posluchačům poradit se s odborníkem, radil maximální posilování imunity, pozitivní vztah k životu. Zkrátka k tomu, že byl pozván, ani k prezentaci jeho názorů nemám výhrady.

Zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu mají povinnost informovat nezaujatě, jak správně píšete, to je záležitost zpravodajství. Co se týče publicistiky, v daném případě, vedení rozhovorů, mají stejnou povinnost. Jejich vystupování má být neutrální, nemají dávat najevo vlastní politické nebo jiné preference, a pokud překročí názorovou neutralitu, má to být proto, aby v diskusi zastoupili nepřítomné oponenty. K hostům mají přistupovat s přiměřenou mírou racionální skepse. A to je jádro problému. Paní moderátorka měla v rozhovoru buď zůstat neutrální a strukturovat jej uváděním témat, anebo měla svému hostu oponovat argumenty příznivců očkování. Pokud by takto jednala, nebyl by důvod věnovat tomu rozhovoru pozornost. Samotné pozvání kritika očkování není, jak jsem uvedl, ničím neobvyklým a je v pořádku, že tento druh názorů z vysílání Českého rozhlasu zaznívá.

Vím, že to část veřejnosti může vnímat jako útok na právo paní moderátorky vyjadřovat vlastní názory. Ale veřejnoprávní rozhlas má svá pravidla vtělená do Kodexu ČRo, který schválila Poslanecká sněmovna. Tento Kodex by měl znát a respektovat každý, kdo chce v Českém rozhlase moderovat. Samozřejmě ideální stav nikdy nebude dosažen, vždy je třeba posuzovat věci v kontextu a s vědomím souvislostí. V tomto konkrétním případě zazněly od paní moderátorky formulace, které nelze přejít bez povšimnutí: mám na mysli např. emotivně zabarvená hodnocení médií za to, že vyhrožují neočkovaným lidem a straší je, dále její hodnocení zesilujícího tlaku na neočkované v zahraničí jako „podněcování k nenávisti“, dále její vyjádření, že by zvažovala trestní oznámení na autory článku, v němž stálo, že za nárůst počtu nemocných s covidem můžou neočkovaní.

Snad po přečtení mého dopisu uznáte, že problém není v tématu, ve snaze zamlčovat některé názory, v potlačování názorové plurality, ale v přístupu k profesním pravidlům. Nic více, nic méně.

S díky za pochopení a s pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio