Saxofonový kvartet č. 1 "Prezidentský" - Lukáš Hurník

10. únor 2014

„Saxofonový kvartet jsem psal na chalupě o víkendu, kdy se – tehdy ještě parlamentem – volil prezident. V televizi se v důstojném prostředí Vladislavského sálu odehrávaly nedůstojné scény s převážením zákonodárců na nemocničních lůžkách a kupováním hlasů.

Mně se na notovém papíře rodila víceméně klasická sonátová forma s bizarními odskoky od jejího zavedeného půdorysu. Druhá věta reprezentuje chladný kalkul, který k politice patří jako nekultivované veselí vítězů, jejichž bujarý popěvek v poslední vědě prochází poněkud destruktivními variacemi.“ L. Hurník

Další skladby Lukáše Hurníka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Andro Verdan Variations
Cosi Fun Tutte
Dívka a stroj
Obrácené variace pro smyčcový orchestr / smyčcový kvintet / smyčcový kvartet

Spustit audio