Sbírka "Pomáhejte s námi" přinesla postiženým povodněmi 12,2 milionů korun

1. srpen 2013

Sbírka "Pomáhejte s námi", kterou Český rozhlas ve spolupráci se svým nadačním fondem uspořádal pro lidi postižené povodněmi, vynesla 12,2 milionů korun. Výše získaných prostředků předčila veškeráočekávání, díky tomu pomoc poputuje do více obcí. O rozdělení financí se postarají také humanitárníorganizace Člověk v tísni a ADRA. Každá z organizací obdržela ze sbírky "Pomáhejte s námi" 4,5 milionů korun, které rozdělí konkrétním domácnostem ze zaplavených oblastí.

Sbírka byla oficiálně zahájena 6. června 2013 na základě aktuální povodňové situace. 14. června vyvrcholila dárcovským dnem, kdy bylo v největším studiu Českého rozhlasu zřízeno speciální call centrum, ve kterém se po celý den střídaliVIP hosté a zaměstnanci rozhlasu, jako telefonisté. Během jediného dne telefonní operátoři přijali přísliby na více než šest milionů korun. Z důvodu obrovského zájmu a velké solidarity lidí, kteří chtěli pomoci svým spoluobčanům, byla sbírka prodloužena.

Ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Martina Kaderková se přiznala k dojetí nad solidaritou, kterou obyvatelé České republiky s postiženými projevili. "Dary všech těch lidí, kteří mnohdy nemají sami moc prostředků, a přesto jsou ochotni se o ně podělit s potřebnými, mě naplnily optimismem. Jsem ráda, že se našlo tolik dárců a věřím, že vybrané finanční prostředky opravdu pomohou tam, kde je to nejnutnější."

„Úspěch celého projektu Pomáhejte s námi, ježvznikl v Českém rozhlase takřka ze dne na den, nás doslova ohromil. Je neuvěřitelné sledovat, s jakou energií a nadšením lidé přistupují k realizaci takové akce, která se na druhé straně odráží v podobě vlny solidarity a nezištné pomoci. Velké poděkování patří všem, kteří tuto akci svým finančním příspěvkem podpořili a také samotným organizátorům, kteří spojili své síly, aby se tento záměr podařil. Pro nás je to inspirace do budoucna a podnět pomáhat prostřednictvím podobných akcí i nadále,“ uvádí René Zavoral, náměstek generálního ředitele sekce programu a vysílání.

Výtěžek sbírky předčil očekávání, a tak konečná částka 12,2 milionů korun může být rozdělena do více obcí, než bylo původně zamýšleno. Vzhledem k výši hodnoty získanýchprostředků byla ve věci rozdělování zahájena spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi Člověk v tísni a ADRA, které mají nasazené terénní týmy a popovodňovou pomoc zasaženým oblastem již poskytují.

Vážíme si navázání spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu i toho, že můžeme spojit své síly a společně zaplaveným domácnostem pomoci,“ říká Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostech organizace ADRA, a dodává: „Finanční prostředky ze sbírky využijeme na obnovu bydlení lidí v zatopených oblastech. V první fázi půjde o příspěvky na rekonstrukce domů a opravy podlah a omítek. V další fázi pak budeme přispívat na nákup vybavení domácností, tedy na nákup nábytku, elektrotechniky nebo zařízení dětských pokojíčků.

Obě organizace pomáhají obcím především na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Litoměřicku. Člověk v tísni poskytuje pomoc navíc na Mělnicku, v Ústeckém kraji a postiženým částem v Praze a okolí.

„Vítáme příspěvek z povodňové sbírky Českého rozhlasu. Prostředky použijeme společně s veškerými finančními zdroji, které se na pomoc po povodních podařilo shromáždit, na přímou pomoc rodinám a domácnostem. Chtěl bych poděkovat jak dárcům, kteří se rozhodli pomoci, tak i nadačnímu fondu Českého rozhlasu. Ten se svým rozhodnutím poskytnout prostředky přes organizace, které působí po povodních pravidelně a jsou v terénu, přidal ke společnému úsilí o rovnoměrné a koordinované pokrytí všech postižených oblastí a zasažených rodin,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

Část vybraných peněz půjde prostřednictvím sbírky Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu také na pomoc nevidomým a zrakově postiženým spoluobčanům, které povodně zasáhly. Z těžce zrakově postižených byla zatím podpořena rodina Růžičkových z Obříství. Sotva rodina stačila dokončit poslední opravy po ničivé povodni z roku 2002, na které jim přispěla i Světluška částkou
27,5 tis. Kč, voda jim znovu zaplavila dům do výše 1,5 metru. Rodina potřebovala vysušit dům a opracovat omítku, aby se mohla alespoň částečně nastěhovat zpět. Právě na tyto základní práce obdržela ze sbírky "Pomáhejte s námi" 50 tis. Kč, celkové náklady na rekonstrukci jsou však vyčísleny rámcově napůl milionu korun.

„Děkujeme za naději na pomoc. Jsme v situaci, kdy voda zničila veškeré vybavení domácnosti. Potřebujeme co nejrychleji začít likvidovat škody – vysoušet, pozvat řemeslníky. Škody odhadujeme dle zkušeností z roku 2002 na 500 tis. Kč jen na stavbě, dalších 300 tis. na vybavení. Uvědomujeme si, že je to velká částka a že je potřeba pomoc i pro ostatní. Prosíme ale o jakoukoli finanční pomoc, abychom mohli co nejdříve začít se zednickými pracemi,“ napsal do Českého rozhlasu pan Růžička.

Hlavními firemní dárci, kteří do sbírky přispěli, jsou T- Mobile Czech Republic, Ford Motor Company, Nadace Vodafone, ELFIS, Havel, Holásek & Partners a KPMG Česká republika Audit.

Více informací o sbírce "Pomáhejte s námi" je k dispozici na speciální webové stránce Českého rozhlasu www.pomahejtesnami.cz
Český rozhlas

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace