Scéna z Macbetha - Bedřich Smetana / instr. Otakar Jeremiáš

23. srpen 2004

Převést klavírní part využívající krajních možností technické virtuozity do orchestrálního zvuku je velice obtížné, protože některé specifické klavírní výrazové prostředky nemají v orchestru adekvátní protějšek. Přesto existují vynikající příklady instrumentace takovýchto klavírních skladeb. Jednou z nich je dílo Bedřicha Smetany "Scéna z Macbetha" v úpravě Otakara Jeremiáše pro symfonický orchestr.

K Jeremiášově původní tvorbě lze přiřadit řadu instrumentací děl jiných mistrů. Vznikly vesměs z praktické koncertní a rozhlasové potřeby. Představují spojovací článek mezi jeho skladatelskou činností a dirigováním. Otakar Jeremiáš, sám zkušený znalec orchestru a instrumentace, dobře rozeznal, kde může s výhodou využít bohatství barev orchestrální palety. Své instrumentace nedělal na zakázku, ačkoli k tomu měl nejvyšší míru řemeslné dovednosti. Tuto práci chápal především jako umělecký úkol a nadto ještě sledoval vždy cíl - pomoci instrumentovanému dílu k provádění. Jak sám říkal: "Je to služba dílu jiného autora". Instrumentoval vždy to, co ho zajímalo, popud k tomu vycházel zpravidla od něho. Podobně Jeremiáš chápal toto poslání i při dirigování. Lze tedy říci, že si Jeremiáš i v této "okrajové" umělecké činnosti zůstal vždy věren. Tak tomu bylo i u tvorby Bedřicha Smetany.

Klavírní dílo "Scéna z Macbetha" Smetana zkomponoval v době svého švédského pobytu v roce 1859. Ze Shakespearova démonického dramatu si vybral sugestivní část, v níž hlavní hrdina potkává na ponurém skotském vřesovišti čarodějnice, které mu věští nejvyšší moc, ale zatají, že mu přinese i smrt. Smetana hudebně vyjádřil scénu, při níž jde posluchači mráz po zádech, hudbou romanticky vzrušenou, plnou napětí, bouřlivé chromatiky, dramatických dynamických gradací a výmluvných disonancí.

Další skladby Bedřicha Smetany vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Louisina polka, Ze studentského života, Jiřinková polka - Bedřich Smetana / instr. Iša Krejčí
Pražský karneval

obsazení2fl, 2ob, cor ingl, 2cl, cl in Es, cl b, 2fg, cfg, 4cor, 3trb, 3tbn, tb, timp, batt, arp, archimateriálpartituranakl.č.R 052cena275,- Kč

Tento titul byl vydán za podpory:
Oskar

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio