Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír - Jan Novák

12. červenec 2018

Scherzi pastorali Jana Nováka vznikly původně jako pětivětá skladba pro B klarinet a klavír v roce 1953 s věnováním klarinetistovi Státní filharmonie Brno Bohumilu Opatovi.

Tři části této skladby Novák v roce 1956 dedikoval basklarinetistovi Josefu Horákovi, který ji spolu s klavíristkou Emmou Kovárnovou v komorním uskupení s názvem „Due Boemi" prováděl s velkým nadšením v rámci mnoha koncertů a basklarinetových seminářů.

Skladba se řadí do raného kompozičního období Jana Nováka a je příznačná svou hudební hravostí a vtipem. Novak zde efektně využil zvukových vlastností klarinetu i basklarinetu, které dodávají skladbě pastýřský charakter. Scherzi, inspirované částečně lidovými melodiemi a synkopovanými rytmy jazzového nádechu, značí skladatelovu pozoruhodnou schopnost obrnit se hudebním vtipem v těžkých dobách.

Původní rukopis Jana Nováka je považován za ztracený. Toto vydání tedy představuje pečlivou rekonstrukci prvních tří vět díla na základě opisu, který byl s velkou pravděpodobností zhotoven Josefem Horákem dle Novákova autografu a prvního hudebního záznamu tohoto díla v podání klarinetisty Bohumila Opata a klavíristky Olgy Petrové z roku 1969 (Český rozhlas Brno). Zmíněný opis je v současnosti uložen v Českém muzeu hudby v Praze.

Kritickou revizi tohoto vydání provedla dcera skladatele, pianistka Dora Novak-Wilmington ve spolupráci s klarinetistou a basklarinetistou Larsem Zollingem.

Další skladby Jana Nováka vydané Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia pro dvě flétny a klavír
Capriccio pro violoncello a orchestr
Capriccio pro violoncello a orchestr- klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum)
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata pro klavír
Rotundelli pro violoncello a klavír
Sonata brevis pro cembalo
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus pro flétnu, housle a klavír
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva pro sólovou flétnu
Toccata chromatica pro klavír
Variace na téma Bohuslava Martinů pro dva klavíry

Spustit audio