Šest starobylých miniatur - Hanuš Bartoň

"Šest starobylých miniatur pro smyčcové trio jsem napsal na podnět svého spolužáka a přítele Petra Matějáka. Chtěl jsem složit velmi jednoduchou, "tradičně" orientovanou hudbu, a tím si zároveň trochu odpočinout od požadavků kladených na skladatele a interpreta současné hudby, kterými jsem byl v době práce na Miniaturách zavalen.

Inspiraci jsem hledal v lidové i "vážné" hudbě minulosti. Použil jsem prosté melodické a rytmické nápady, pracoval jsem, až na jedinou výjimku, spontánně bez jakýchkoliv předem daných koncepcí či schémat. Z původních devíti dokončených skladbiček jsem vybral šest, které mi připadaly nejzdařilejší, a dal jim názvy vycházející z prvního dojmu, který na mě bezprostředně po dokončení učinily, totéž lze pak říci o názvu celého cyklu. Interpretační náročnost odpovídá zhruba schopnostem absolventů konzervatoře."

Další skladby Hanuše Bartoně vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dvojkoncert pro klarinet, altový saxofon a orchestr
Míjení času
Trio pro klarinet, violu a klavír
Tříšť - Scelení

obsazenívno, vla, vclmateriálpartitura, partynakl.č.R 079cena185,- Kč