Sinfonietta - Miroslav Kubička

Miroslav Kubička - Sinfonietta

"Sinfonietta pro komorní orchestr vznikla v letech 1976 - 77. Je to skladba svým způsobem výjimečná: chtěl jsem splnit přání jedné mé kamarádky z dětských let a napsat skladbu na způsob Haydnových symfonií. Věděl jsem, že je moje přítelkyně těžce nemocná, a proto jsem se snažil skladbu co nejdříve dokončit. Ale, bohužel, 2. větu jsem už psal jako Elegii za H. M.

Tím se poněkud změnila celková koncepce skladby. Do závěrečné věty vstupují akordické spoje ze 2. věty, objevuje se i symbolický motivek z Dvořákova Requiem v hoboji. Odchodem člověka se život nezastaví a jde dál - a tak se mi se Sinfoniettou spojila vzpomínka krásná i bolestná zároveň."

Další skladby Miroslava Kubičky vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr
Sonáta pro pozoun a klavír

obsazení2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cor, 2trb, timp, archimateriálpartituranakl.č.R 088cena275,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz