Smutný večer - Vítězslava Kaprálová (ed. Timothy Cheek)

V době, která zpochybňovala schopnosti skladatelek a dirigentek a v umělecké písňové tvorbě přímo odmítala brát ženy vážně, Kaprálová excelovala hned v několika hudebních žánrech.

Písně lze považovat za vrchol její tvorby a ty nejlepší z nich na úrovni skladatelů Wolfa, Debussyho a dalších, kterým se podařilo dosáhnout dokonalého spojení hudby a slova. Písně Kaprálové jsou také skvělou ukázkou jejího umění – vzácné kombinace technického mistrovství a inspirující vášně.

K raným zálibám Kaprálové patřila poezie – básně sama skládala a básně jiných autorů celý život shromažďovala. Většina jejích písní svědčí o instinktivním porozumění pro to nejlepší z české lyrické tvorby, kterou příležitostně neváhala důmyslně upravit, aby tím dosáhla v písni většího hudebního účinku. Jejím nejoblíbenějším básníkem byl Jaroslav Seifert (1901–1986), pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984), na jehož slova zkomponovala šest ze svých asi třiceti písní. V několika písních ale zhudebnila i svou vlastní pozoruhodnou poezii, která pravděpodobně též inspirovala píseň Smutný večer.

(Text je součástí předmluvy uvedené na obálce partitury. Jeho autorem je Timothy Cheek, do češtiny přeložila Karla Hartl.)

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další skladby Vítězslavy Kaprálové vydané nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dva ženské sbory, op. 17
Koncert pro klavír a orchestr d moll
Partita pro smyčcový orchestr a klavír op. 20
Smyčcový kvartet č. 1, op. 8
Suita rustica, op. 19
Suite en miniature, op. 1
Vánoční preludium
Vojenská symfonieta op. 11