Smyčcový kvartet č. 1 - Jan Rösner

Smyčcový kvartet č. 1 - Jan Rösner

„Smyčcový kvartet č. 1 vznikl v roce 2014 a je inspirován emocemi značně odlišného charakteru. Jednou stranou mince jsou skladatelovy prožitky v osobním životě, tou druhou je válka na Ukrajině.

V době psaní kvartetu došlo k protestům na Maidanu a obsazení Krymu. Těsně po dopsání vypukla válka na východních hranicích. Hněv, šok a strach z těchto událostí tak otiskl svou tvář do mého kvartetu. To samozřejmě nebylo mým původním záměrem. Jedná se spíše o důsledek, kterému se v té době nebylo možné vyhnout.“ Jan Rösner