Smyčcový kvartet č. 5 - Jiří Teml

Smyčcový kvartet č. 5 - Jiří Teml

Hudební rozhlasový dramaturg a skladatel Jiří Teml se po období tradiční tvorby od konce 70. let orientoval na tzv. Novou hudbu. Soustředěným studiem nejnovějších proudů soudobé tvorby, zejména tzv. Polské školy, dospěl autor k novému estetickému názoru a změnil uměleckou orientaci. Značně zvýraznil barvitost svého projevu, zdůraznil jeho invenčnost a uvolnil prostor pro osobitý styl.

Autor se vědomě snaží dodat své hudbě český přízvuk, zakódovaný v melodice a rytmice jeho hudby, ale také v určité volbě instrumentálních kombinací. V oblasti vokální tvorby autor nezřídka vychází z folklórní základny, stylizuje výrazné prvky lidové melodiky a rytmu, dává vyznít přirozené zpěvnosti a prostému ladění textových předloh, které jsou většinou převzaty z lidové poezie. Intenzivně se také věnuje českému folklóru, pravidelně spolupracuje s Plzeňským lidovým souborem na vokálních i instrumentálních úpravách lidových písní a tanců.

„Kvartetní tvorba je většinou významnou intimní výpovědí autora a skrývá v sobě konkrétní program. Je tomu tak i v mém Smyčcovém kvartetu č. 5 z roku 2013, o němž prozradím jen to, že byl psán s velkou dávkou vděčnosti přátelům, kteří mé hudbě pomáhají. Je to Belgičan Michel Dineur, velký znalec české hudby, a mladé a úspěšné Sedláčkovo kvarteto s primáriem Michalem Sedláčkem. Michal Sedláček je vnukem houslisty Jana Sedláčka, významného sólisty, koncertního mistra Plzeňského rozhlasového orchestru a primária původního Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 1974–1994.“

Další skladby Jiřího Temla vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concerto grosso č. 3
Concerto per clavicembalo ed orchestra da camera
Concerto rustico per salterio ed archi
Koncert č. 1 pro varhany, tři trubky, smyčce a bicí nástroje
Smyčcový kvartet č. 6 "Zápas s mlhou"
Sólo pro kontrabas
Symfonie č. 3 "Kafka"