Smyčcový kvartet č. 6 „Zápas s mlhou" - Jiří Teml

„Mé přátelství s muzikologem a publicistou Jiřím Pilkou trvá trvalo dlouhou řadu let, kdy jsme se setkávali v našem hudebním životě a já mu vděčím za mnoho krásných chvil rozhovorů a hudebních zážitků.

Inspirací k vytvoření Smyčcového kvartetu č. 6 mi byla jeho esej Zápas s mlhou, vydaná v roce 2000 edicí Lyra Pragensis. Hluboké myšlenky o prožívání těžkých chvil života plných bolesti, nepochopení a zklamání nejsou příliš optimistickou látkou pro hudební skladbu, jsou ale nezbytnou součástí našeho života a my s nimi musíme počítat.

Tímto dílem však probleskuje i trvalé úsilí o hledání světlých dnů a chvil, které jsou nám v zápase s mlhou vždy posilou. Ve shodě s tím se i já snažím v hudební formě tohoto zápasu dospět ke smírnému závěru.

Skladbu jsem svěřil k provedení mladému, úspěšnému Sedláčkovu kvartetu, které je pro mne ideálním tlumočníkem mé hudby.“

Další skladby Jiřího Temla vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concerto grosso č. 3
Concerto per clavicembalo ed orchestra da camera
Concerto rustico per salterio ed archi
Koncert č. 1 pro varhany, tři trubky, smyčce a bicí nástroje
Smyčcový kvartet č. 5
Sólo pro kontrabas
Symfonie č. 3 "Kafka"