Smyčcový kvartet "Lamentationes" - Eduard Douša

23. srpen 2010

Eduard Douša (nar. 1951) se věnuje především instrumentální hudbě: je autorem tří nástrojových koncertů s orchestrem a více než dvou desítek skladeb komorních pro různá nástrojová obsazení. Smyčcový kvartet s podtitulem „Lamentationes“ vznikl přepracováním starší kompozice z roku 1988. Na koncertní uvedení původní verze kvartetu do života mělo zásluhu Panochovo kvarteto. Revidovaná verze je z roku 2004 a v premiéře ji uvedl soubor Apollon kvartet.

Kvartet je jednovětý, vystavěný v podstatě na půdorysu sonátové formy. V podtitulu nese dedikaci „památce Mikuláše Medka“, jehož myšlenkově hluboké a výrazově silné výtvarné dílo skladatele vždy velice zajímalo. Sám autor k osobnosti dedikanta svého díla uvedl: „Vážím si ho mj. i proto, že si vždy dokázal stát za svým uměleckým vyjádřením a nepodléhal dobovým trendům, ať již byly jakékoli. To je, myslím, imperativ, který by měl platit i pro dnešní tvorbu v jakékoli oblasti umělecké činnosti - nepodléhat módnosti či jiným tlakům a tvořit tak, jak to umělec cítí a vnímá s jediným cílem - co nejintenzivněji komunikovat s posluchačem, divákem, čtenářem....“

Další skladby Eduarda Douši vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncertní hudba
Pezzo concertante
Rapsodická věta

obsazenívno I, vno II, vla, vclmateriálpartitura, partynakl.č..R 204cena225,- Kč

Spustit audio