SOČR 2018

SOČR vytváří trvalé společenské hodnoty díky své bohaté nahrávací i koncertní činnosti a přispívá k uchování a šíření české hudby a kultury doma i v zahraničí.

Propojte svoji značku s Českým rozhlasem, nejdůvěryhodnějším médiem v zemi.
Podpořte firemní goodwill a identitu.

PARTNERSTVÍ NA MÍRU
Dlouhodobá partnerství v různých úrovních.
Patronace jednotlivých koncertů.
Mecenášské vstupenky.
Koncerty na míru.

Pro partnery jsme připravili zajímavou nabídku sponzoringu na celoplošných stanicích Českého rozhlasu.
Podrobnosti naleznete v přiložené prezentaci.