Sólo pro kontrabas - Jiří Teml

Jiří Teml - Sólo pro kontrabas

„K vytvoření SÓLA pro kontrabas jsem byl požádán organizátorem Simandlovy interpretační soutěže p. Jiřím Pichlíkem – kontrabasistou Jihočeské komorní filharmonie. Skladbu jsem otevřel kryptogramem jména kontrabasového pedagoga pomocí označení tónů chromatické stupnice a podle solmizačních slabik. U písmene „n“ jsem si vypomohl damenizačním systémem skladatele Karla Heinricha Grauna z 1.poloviny 18.století (da, me, ni, po, tu, la, be). Ve skladbě jsem se snažil uplatnit i nižší polohy nástroje. Významnou pomocí přispěl při této práci svými zkušenostmi při nástrojové revizi pedagog HAMU a vedoucí kontrabasové skupiny SOČR prof. Radomír Žalud.“

Jiří Teml je původním povoláním ekonom. Skladbu studoval 1964 - 74 soukromě u Jiřího Jarocha. 1979 - 80 působil v Čs. rozhlase v Plzni, od 1980 jako hudební dramaturg Čs. rozhlasu v Praze. Po období tradičnější tvorby se od konce 70. let orientoval na Novou hudbu (Tři bagately pro housle, hoboj, klarinet a klavír - 1977). Do umělé hudby transformuje prvky folklóru (Tři promenády pro orchestr - 1983, Druhá symfonie „Válka s mloky“ - 1987). Ve svých skladbách se Teml vědomě snaží dodat své hudbě český přízvuk, zakódovaný v melodice a rytmice své řeči, ale také v určité volbě instrumentálních kombinací.

Další skladby Jiřího Temla vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concerto grosso č. 3
Concerto per clavicembalo ed orhcestra da camera
Concerto rustico per salterio ed archi
Koncert č. 1 pro varhany, tři trubky, smyčce a bicí nástroje
Smyčcový kvartet č. 5
Smyčcový kvartet č. 6 "Zápas s mlhou"
Symfonie č. 3 "Kafka"

obsazenícb solomateriálpartnakl.č.R 235cena75,- Kč