Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany - Jan Novák

5. květen 2017

„Sonata da chiesa II vznikla roku 1981, kdy rodina Jana Nováka žila v Německu. Tato skladba byla napsána pro mě – tou dobou jsem studovala ve Stuttgartu a spolupracovala s několika varhaníky.

Spojení varhan a flétny otce i mě v tu dobu fascinovalo, zejména konfrontace mechanického, ale rejstříkově bohatého zvuku varhan a "živého", tedy dynamicky pohyblivého zvuku flétny.

Obě Novákovy Sonaty „da chiesa" (Sonata da chiesa I z téhož roku je pro violu a varhany) nejsou důkazem jeho nábožnosti, spíše navazují na barokní pojmenování sonát a na pragmatickou skutečnost, že varhany se obvykle nacházejí pouze v kostele.

První věta, De avibus caelestibus - O nebeských ptácích, a věta poslední, Halleluja, poukazují na celoživotní optimistický, vpravdě "jarní" postoj Jana Nováka k lidskému osudu. Druhá věta, De corona spinea - O trnové koruně, je vážnější a má hluboce duchovní význam; první staccata ve flétnovém partu znázorňují píchnutí o trnovou korunu – je to zhudebnění lidských strastí i bolesti, ale také, a to hlavně, jejich překonání." Clara Novakova

Další skladby Jana Nováka vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia pro dvě flétny a klavír
Capriccio pro violoncello a orchestr
Capriccio pro violoncello a orchestr- klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum)
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata pro klavír
Rotundelli pro violoncello a klavír
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis pro cembalo
Sonata tribus pro flétnu, housle a klavír
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva pro sólovou flétnu
Toccata chromatica pro klavír
Variace na téma Bohuslava Martinů pro dva klavíry

Spustit audio