• Informace
  • Sonáta pro kontrabas a klavír op. 7 - Jan Meisl

Sonáta pro kontrabas a klavír op. 7 - Jan Meisl

Jan Meisl - Sonáta pro kontrabas a klavír

"Sonátu pro kontrabas a klavír op. 7 jsem komponoval na jaře roku 2000 pro svého přítele, vynikajícího kontrabasistu Luďka Zakopala, který ji premiéroval spolu s mou sestrou Věrou Meislovou na svém absolventském koncertě na Akademii múzických umění v Praze.

Formálně jde o klasický sonátový cyklus. První věta je komponována v sonátové formě, druhá má třídílnou formu, třetí - finální věta je sonátovým rondem, kde střední díl je návratem k introdukci první věty. Sonáta je náročnou virtuózní skladbou, která klade na interprety vysoké nároky jak po stránce technické, tak i výrazové."

obsazenícb, pftemateriálpartynakl.č.R 078cena205,- Kč