• Informace
  • Sonáta pro violoncello a klavír (s variantou pro violu nebo kontrabas) - Jiří Mittner

Sonáta pro violoncello a klavír (s variantou pro violu nebo kontrabas) - Jiří Mittner

Jiří Mittner - Sonáta pro violoncello a klavír

Třívětá sonáta pro violoncello a klavír je středně náročná skladba s jasnou formální strukturou a tradičním melodicko-harmonickým jazykem. O celkovou vyrovnanost usiluje i instrumentační pojetí a úloha obou interpretů

Umělecké těžiště skladby není ve zvukovosti, je ve sdělení zakotveném v kombinaci srozumitelných hudebních prostředků. Žádoucí způsob interpretace je takový, který co nejvíce respektuje zápis, zachovává přehlednost skladby a pomocí jen nepatrných odchylek dosahuje uměleckého účinku.

Další skladby Jiřího Mittnera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Sonata per tromba e pianoforte

obsazenívcl, pfte /vla, cb/materiálpartitura, partynakl.č.R 113cena205,- Kč