Sonata per trombone e pianoforte, op. 58 - František Domažlický

Sonata per trombone e pianoforte - František Domažlický

Hudební tvorba pražského rodáka, skladatele a violisty Františka Domažlického zahrnuje vedle několika písňových cyklů především žánry instrumentální hudby.

Jako hráč na smyčcový nástroj tíhl Domažlický k tvorbě pro smyčce, stejnou měrou se ovšem díky impulsům od interpretů věnoval i dechovým nástrojům. V roce 1964 napsal Koncert pro trombon a orchestr, op. 35, další skladby pro žesťové nástroje pak komponoval zejména v 80. letech.

K trombonu jako sólovému nástroji se Domažlický vrátil opět v roce 1985, kdy z podnětu Miloslava Hejdy, trombonisty České filharmonie, napsal skladbu Sonata per trombone e pianoforte, op. 58. O čtyři roky později pak na objednávku bastrombonisty Jiřího Sušického vznikla Sonáta pro basový pozoun a klavír, op. 67.

Sonata per trombone e pianoforte, op. 58 disponuje výraznou melodikou respektující rozsah tenorového trombonu. Ve čtyřvětém, formálně přehledném tvaru (Allegro fiero – Vivace – Andante molto cantabile – Guerriero) autor využívá všechny tradiční artikulační i dynamické možnosti nástroje.

Sonátu premiéroval trombonista Jaroslav Tachovský, s klavíristou Petrem Adamcem ji v roce 1993 nahráli pro Český rozhlas. Skladba figurovala i na repertoáru amerického trombonisty Williama F. Cramera, který byl s autorem v písemném kontaktu a o svých provedeních mu referoval. V roce 1989 byla Sonáta povinnou skladbou interpretační soutěže v Kraslicích.

Další skladby Františka Domažlického vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concertino pro dudy in es a orchestr op. 76
České písně pro tři ženské hlasy (nebo dětský/ženský sbor) a smyčcové kvarteto, op. 17
Koncert pro tubu a smyčce, op. 53
Koncert pro tubu a smyčce, op. 53 / klavírní výtah
Scherzo pro tubu a klavír, op. 77
Sonatina pro tubu a klavír, op. 75