Sonatina "Česká" pro klarinet a klavír - Lukáš Matoušek

Lukáš Matoušek - Sonatina "česká" pro klarinet a klavír

"Sonatina "česká" pro klarinet a klavír vznikla v roce 1983. Byla myšlena jako pocta českému klarinetu a proto jsem na několika místech citoval a zpracoval malé úryvky z českých klarinetových skladeb, které se mi hodily pro zpracování. První věta přináší úryvky skladeb českého klasicismu, třetí pak úryvky skladeb 20. století. Druhá věta (která využívá středověkou formu isorytmie) necituje žádnou skladbu, ale měla by se svým charakterem přiblížit charakteru druhé věty Sonatiny Bohuslava Martinů.

V roce 2007 jsem udělal verzi pro altový saxofon a klavír. Klavírní part je s několika výjimkami nezměněn. Pouze místa, kde se saxofonová verze liší oktávovou transpozicí od verze klarinetové, jsou v klavírním partu vyznačena. Jako sólový part je v klavírním partu napsán part klarinetu. Oba sólové nástroje (klarinet i saxofon) mají svoje samostatné party s patřičnou transpozicí".

Další skladby Lukáše Matouška vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Stíny a odlesky

obsazenícl (Asax), pftemateriálpartitura, partynakl.č.R 189cena145,- Kč