• Informace
  • Sonáty pro flétnu a basso continuo, op. 3 - Václav Vodička (ed. Michaela Ambrosi)

Sonáty pro flétnu a basso continuo, op. 3 - Václav Vodička (ed. Michaela Ambrosi)

Sonáty pro flétnu a basso continuo, op. 3 - Václav Vodička

Václav Vodička (cca 1712–1774) byl jedním z hudebníků-skladatelů patřících k tzv. české hudební emigraci 18. století. Působil v Mnichově a Paříži, je autorem symfonií, houslových nebo flétnových koncertů a sonát.

„Předlohou pro vydání Šesti sonát pro flétnu a basso continuo, op. 3 Václava Vodičky (cca 1712–1774), jehož rukopis je dnes neznámý, byl jediný dochovaný pramen. Jedná se o pařížský tisk, vydaný u nakladatele Charles-Nicolase Le Clerca, který je dnes uložen v hudebním oddělení Pařížské národní knihovny (Bibliothèque nationale de France) pod signaturou RES VMA-421 (2). V roce 1753 Vodička vydal třetí svazek sonát s názvem „Sei sonate a flauto solo e basso e violoncello ... Opera terza”. Tento tisk dříve patřil do sbírky muzikoložky Geneviève Thibault, hraběnce z Chambure. Velká část její hudební kolekce obsahující rukopisy, tisky a hudební nástroje byla po její smrti věnována francouzskému státu.

Při přípravě této edice byly provedeny pouze nezbytné úpravy dovolující výsledné práci zachovat její historický ráz. Modifikace se týkaly především oprav chyb v notovém zápise, nejednotnosti posuvek a dynamiky. Záměrem bylo přenést co nejpřesněji primární zápis s ohledem na současná pravidla notopisu tak, aby byl srozumitelnější pro současného hudebníka.

Tato edice nabízí dvě možnosti doprovodu: verzi s číslovaným basem a verzi s realizací pro pravou ruku. Hráčům na klávesový nástroj, kteří jsou znalí pravidel číslovaného basu, doporučujeme využít původní verzi a rozvíjet v ní své vlastní myšlenky a zvukové představy. Pro hráče neznalé dovednosti čtení číslovaného basu nabízíme realizaci doprovodu založenou na zásadách historicky poučené interpretace." Michaela Ambrosi

Vodičkův opus 3 vychází jako 25. svazek historické řady TAM a obsahuje tyto sonáty:
Sonáta č. 1 C dur pro flétnu a basso continuo
Sonáta č. 2 D dur pro flétnu a basso continuo
Sonáta č. 3 G dur pro flétnu a basso continuo
Sonáta č. 4 h moll pro flétnu a basso continuo
Sonáta č. 5 G dur pro flétnu a basso continuo
Sonáta č. 6 A dur pro flétnu a basso continuo

Další skladby Václava Vodičky vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Sonáty pro housle/flétnu a basso continuo, op. 2