Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. červenec 2019

Vyplněním tohoto formuláře dávám souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa za účelem vyřízení dotazu týkající se Archivních a programových fondů Českého rozhlasu.

Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů Českým rozhlasem, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a pouze za výše uvedeným účelem. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s účelem a právním důvodem zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete zde. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Spustit audio