• Informace
  • Suita pro čtyři saxofony - Jiří Pauer

Suita pro čtyři saxofony - Jiří Pauer

Jiří Pauer - Suita pro čtyři saxofony

Oblast tvorby Jiřího Pauera pro dechové nástroje je značně rozsáhlá, vesměs úspěšná a mezinárodně vyhledávaná. Jeho skladby se projevují pregnantností uměleckého vyjádření, přehledností formy a překvapují dynamičností a vitalitou se sklony k robustnosti a přímočarosti.

Jiří Pauer na svůj vztah k dechovým nástrojům upozornil již při studiu na Akademii múzických umění ve třídě Pavla Bořkovce. Jeho absolventská práce Koncert pro fagot a orchestr se stala též jeho prvním dílem, které zaznělo v České filharmonii v roce 1952.

Vedle Divertimenta pro tři klarinety, Koncertu pro hoboj a orchestr a Koncertu pro lesní roh a orchestr patří do skupiny kompozic z šedesátých let pro dechové nástroje i Dechový kvintet (1960). O několik let později začínají spíše převládat skladby pro žestové nástroje, mezi kterými kromě Koncertu pro trubku a orchestr, Trompetiny, Trombonetty a Tubonetty vznikají též skladby menšího rozsahu jako Charaktery pro žesťový kvintet (1977, premiéra v roce 1978 v USA) a Suita pro čtyři saxofony (1983).

obsazeníSsax, Asax, Tsax, Barsaxmateriálpartitura, partynakl.č.R 055cena210,- Kč

Tento titul byl vydán za podpory:
Lucent Technologies
Komplexní řešení v oblasti technologií