• Informace
  • Suite en miniature, op. 1 - Vítězslava Kaprálová

Suite en miniature, op. 1 - Vítězslava Kaprálová

Suite en miniature - Vítězslava Kaprálová

Půvabná miniaturní suita pro malý orchestr, Suite en miniature, op. 1 Vítězslavy Kaprálové, vznikla na podzim 1935, na počátku skladatelčina studia u Vítězslava Nováka na mistrovské škole pražské konzervatoře.

Myšlenkově je však mnohem starší – jejím podkladem je totiž hudební materiál skladatelčiny ještě romanticky a impresionisticky laděné klavírní suity z r. 1931. Tím lze také vysvětlit její opusové číslo, neboť chronologicky by miniaturní suita měla sousedit v katalogu Kaprálové s Groteskní passacaglií a Třemi klavírními kusy, op. 9, též z podzimu 1935.

Přestože úzce souvisí s Pěti skladbami pro klavír, lze Suite en miniature považovat za samostatné dílo, neboť se liší nejen obsazením, počtem vět a jejich názvy (Praeludium, Pastorale, Ukolébavka a Menuetto ), ale částečně i hudebním materiálem.

Svou miniaturní suitu skladatelka věnovala hudebnímu souboru brněnské odbočky Radiojournalu, v jehož provedení (pod taktovkou Theodora Schaefera) mělo dílo 7. února 1936 v brněnském Radiojournalu svou premiéru.

Předmluva: Karla Hartl

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další skladby Vítězslavy Kaprálové vydané Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dva ženské sbory, op. 17
Koncert pro klavír a orchestr d moll
Partita pro smyčcový orchestr a klavír op. 20
Smutný večer
Smyčcový kvartet č. 1, op. 8
Suita rustica, op. 19
Vánoční preludium
Vojenská symfonieta op. 11