Svět rozhlasu 16

9. listopad 2010

Obsah čísla:

Ondřej Vacuík: Úvodem
ROZHLAS VE SVĚTĚ
Mgr. Andrea Hanáčková: Vídeňský feature mišmaš
Mgr. Tomáš Polák: Konference na téma: „Sociální dialog jako nástroj pro řešení problémů v měnícím se prostředí audiovizuálního průmyslu“
Mgr. Tomáš Polák: Zpráva ze 102. řádného zasedání Výboru pro právní a veřejnoprávní záležitosti EBU
PhDr. Dagmar Henžlíková: 53. Mezinárodní tribuna skladatelů
Mgr. Jarmila Kopečková: Služební cesta do Portugalska
Mgr. Tomáš Polák: Mezinárodní seminář EBU pro právníky veřejnoprávních médií ve střední a východní Evropě
MgA. Mgr. Michal Rataj: EBU Ars Acustica Meeting
Mgr. Tomáš Polák: Zpráva ze 103. řádného zasedání Výboru pro právní a veřejnoprávní záležitosti EBU
SEMINÁŘ PRIX BOHEMIA RADIO 2006
Reportáž v rozhlase
Mgr. Jan Halas: Úvodní slovo
Vzpomínka na PhDr. Zdeňka Boučka:
Mgr. Gabriela Albrechtová: Analytický přehled rozhlasové práce PhDr. Zdeňka Boučka
Mgr. Jiří Hubička: Poslední setkání se Zdeňkem Boučkem
Rozloučení Jana Halase se Zdeňkem Boučkem
Helmuth Kopetzky: Vzpomínka
Ulf Köhler, Matthias Thalheim: Kondolence
Rozhlasová reportáž
MgA. Jiří Hraše, Bc. Jan Punčochář: Teorie a praxe rozhlasové reportáže aneb Nesamozřejmé samozřejmosti
PhDr. Světlana Lavičková a Tomáš Černý: Reportáž v praxi
Marek Janáč: Reportáž v praxi
Mgr. Libor Soukup: Reportáž v praxi regionálních stanic ČRo
PhDr. Václav Moravec: Rozhlasové zpravodajství a reportáž
Doc. PhDr. Jaroslav Bartošek, CSc.: Tematická a lexikální výstavba přímé rozhlasové sportovní reportáže
Eva Kopřivová: Rozhlasová reportáž ve fondu Knihovny ČRo (stav k říjnu 2006)
ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
Mgr. Andrea Hanáčková: „Je to i můj problém“. Několik zastavení nad odkumentárním cyklem ISMY po česku
Ondřej Vaculík: To se stalo se zvukem?
OSOBNOSTI - VÝROČÍ
PhDr. Rostislav Běhal: Dobrodružství objevování (Václav Gutwirth)
Radim Kolek: Kamil Hála
Vladimír Príkazský: Eva Kopecká - odešla tiše...
Otomar Kvěch: Václav Břešťák
PhDr. Václav Smetáček
Václav Sommer
PhDr. Rostislav Běhal: Jan Petránek
DOKUMENT
PhDr. Jan Lopatka: Rozhlasová četba
Redaktor Gel hlásí z Norimberka
RECENZE
Bc. Jan Punčochář: Trampotovo „Zpravodajství“ jako souhrn témat mediálního výzkumu
DO ČÍSLA PŘISPĚLI

Spustit audio
autor: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu