Svět rozhlasu 23

Obsah čísla:

Ondřej Vaculík: Úvodem
ROZHLAS VE SVĚTĚ
Mgr. Alena Zemančíková: Nová vyprávění starých příběhů
Filip Rožánek: Multimédia a rádio, spojenci pro budoucnost
JUDr. Marek Beneš: Zpráva z cesty: 110. zasedání Výboru pro právní a veřejnoprávní záležitosti EBU
ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
Programová konference Českého rozhlasu:
Mgr. Peter Duhan: Český rozhlas si udržuje ideály, z nichž se zrodil
Závěry vystoupení jednotlivých reeferentů
PhDr. Bronislava Janečková: Otazníky kolem feature (text s ukázkami z Feature Workshopu)
Několik poznámek k Feature Workshopu:
MgA. Jiří Hraše
Mgr. Alena Zemančíková
Mgr. et Mgr. Božena Baluchová: Fíčer v slovenskom éteri - náročný žáner pro náročnú poslucháčsku obec
ROZHLASOVÁ HISTORIE
Mgr. Eva Ješutová: Od odboček Radiojournalu k regionálním stanicím Českého rozhlasu
Ing. Ruzbeh Oweyssi: Změny v názvosloví regionálních studií Českého rozhlasu od r. 1990
ROZHLASOVÁ TECHNIKA
Filip Rožánek: Trnitá cesta digitálního rozhlasu
Ing. Martin Zadražil: Výroční zasedání skupiny kontaktních inženýrů Eurorádia
OSOBNOSTI - VÝROČÍ
Mgr. Jiří Hubička: PhDr. Blanka Kulínská
Mgr. Jiří Hubička: Alexandr Brautferger
Mgr. Jiří Hubička: Dalibor Chalupa
PhDr. Karel Malina: Jaroslav Beneš
Miloň Čepelka: Jiří Šebánek
Mgr. Jiří Hubička: Vladimír Tomeš
Jarmila Konrádová: Alena Maxová
PhDr. Bohuslava Kolářová: Štěpán Klouček
Mgr. Jiří Hubička: Petr Adler
Jana Vašatová: Miroslav Hršel
Mgr. Václav Bělohlavý: Josef Kříž
Karel Weinlich
MgA. Jiří Hraše: Miloš Junek
Mgr. Jiří Hubička: Vladimír Cimrhakl
Milan Rykl: Dita Skálová
MgA. Jiří Hraše: Jiří Josef Hurta
PhDr. Bohuslava Kolářová: Marta Bekerusová
Mgr. Jiří Hubička: Jan Fuchs
Oldřich Mikulášek
Radim Kolek: Mojmír Smékal
Tomáš Černý: Dalibor Stuchlý
Alena Adamcová
Mgr. Eva Ješutová: Jaroslav Bor
Jarmila Růžičková: Jiří Binko
Mgr. Jiří Hubička: Vladimír Príkazský
Mgr. Eva Ješutová: Pavel Pecháček
RECENZE
MgA. Jiří Hraše: PhDr. Václav Smitka: Eseje o člověku
MgA. Jiří Hraše: Osudy Věry Šťovíčkové-Heroldové, zejména z afrického kontinentu
DO ČÍSLA PŘISPĚLI

Spustit audio
autor: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu