Svět rozhlasu 25

Obsah 25. čísla odborného bulletinu o rozhlasové práci.

ÚVODEM

ROZHLAS VE SVĚTĚ
Ing. Ruzbeh Oweyssi: EBU Local/Regional Radio seminář, Glasgow 16.–17. září 2010
Mgr. Jiří Hubička: Prix Marulić, Hvar 7.–14. května 2011
Ing. Ruzbeh Oweyssi: Pracovní návštěva DR, Dánsko 15.–17. června 2011

ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
PhDr. Bronislava Janečková: Rozhlasový dokument svědectví doby (Seminář SRT na Prix Bohemia Radio Poděbrady 2010)
Doc. Tomáš Zikmund – Mgr. Vladimír Príkazský: Tvůrčí skupina elévů Českého rozhlasu

ROZHLASOVÁ HISTORIE
MgA. Jiří Hraše: Radiojournal a montáž třicátých let

ROZHLASOVÁ TECHNIKA
Filip Rožánek: Multimédia za časů krize

OSOBNOSTI – VÝROČÍ
Mgr. Eva Ješutová: Valter Feldstein
Věra Heroldová-Šťovíčková: Čestmír Suchý
Mgr. Jiří Hubička: Václav Vrabec
Mgr. Jiří Hubička: Zdeněk Novák
Vaclav Bělohlavy ml.: Václav Bělohlavý st.
Mgr. Jiří Hubička: Ludvík Aškenazy
PhDr. Richard Seemann: Dvě zastavení s L. Aškenazym
Mgr. Jiří Hubička: Pár úvah na okraj našeho „interního“ bádání (jakožto úvod k medailonu Aloise Kříže)
Mgr. Jiří Hubička: Alois Kříž
MgA. Petr Budín: Otakar Pařík
MgA. Jiří Hraše: Emilie Tučková
Mgr. Jiří Hubička: Vlasta Voborská-Slavická
Vaclav Bělohlavý ml.: Libor Kondělka
Eva Reiserová, DiS.: Josef Hrnčíř
Mgr. Robert Škarda: Alois Palouček
MgA. Jiří Hraše: Jiřína Žáková
Rudolf Matys: Zdeněk Kriebel
Mgr. Jiří Hubička: Stanislav Kozák
Mgr. Jiří Hubička: Vladimír Brunát
Mgr. Jiří Hubička: Karel Hrabal
Mgr. Eva Ješutová: Libuše Petrová
Mgr. Eva Ješutová: Miroslav Čapek

ROZHLASOVÝ DOKUMENT
František Gel: Inženýr Pasteur

PŘÍLOHA
Bc. Markéta Zajíčková: Rozhlasové inscenace Josefa Henkeho v 60. letech (magisterská diplomová práce)

Spustit audio
autor: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu