Svět rozhlasu 28

Obsah tohoto sborníku

ROZHLAS VE SVĚTĚ
PhDr. Martin Velíšek: Prix Marulić, 19.–25. 5. 2012, Hvar, Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Doc. PhDr. Aleš Opekar, CSc.: Zpráva ze služební cesty na EBU world music
workshop a veletrh WOMEX, 16.–22. 10. 2012, Soluň, Řecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mgr. Helena Eliášová: Prix Europa, 20.–27. 10. 2012, Berlín, Německo . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
PhDr. Rostislav Běhal: Programové bloky – nový typ pořadu
nebo nový charakter rozhlasového programu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Seminář SRT na Prix Bohemia Radio Poděbrady 2012
Téma: Vztah hudby a slova ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu
Mgr. Alena Zemančíková: Úvodní slovo k semináři SRT
v rámci festivalu PBR 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Jan Štolba: Vztah mluveného slova a hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lukáš Hurník, Ph.D.: Hudba a slovo na Vltavě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Diskuse na semináři SRT na PBR 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nadstaniční programové projekty k 90 letům vzniku rozhlasového vysílání . . . . . . . . . 22
Mgr. Hana Hložková: Audiokabinet Českého rozhlasu Brno
aneb O veřejném poslechu nahrávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MgA. Tomáš Soldán: Návaznosti aneb O olomoucké rozhlasové režii . . . . . . . . . . . . . . . 25
Mgr. Jana Bartošová: Archivní zpracování, dlouhodobé uložení
a možnosti využití zvukových záznamů Archivu Českého rozhlasu . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ROZHLASOVÁ HISTORIE
Jiří Svejkovský: Práce v Československém rozhlase 1953–1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ROZHLASOVÁ TECHNIKA
Filip Rožánek: Jak mohou veřejnoprávní média přispět
k bezpečnějšímu internetu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

OSOBNOSTI – VÝROČÍ
Jarmila Lakosilová: PhDr. Boris Riegler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PhDr. Richard Seemann: Osobní vzpomínka na Jiřího Lederera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vzpomínky na Karla Krautgartnera
(rozhovor J. Fuchse se Sv. Rychlým a I. Kiezlichem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mgr. Jiří Hubička: Jaroslav Jiránek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Jarmila Růžičková: Lubomír Novosad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ROZHLASOVÝ DOKUMENT
Společenské smlouvy o založení Radiojournalu z r. 1923 a 1925
(Opis dokumentů k inventáři) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Příloha
Pavlína Seemannová: Bedřich Seemann, Život a dílo (1900–1942)
(bakalářská diplomová práce – Husitská teologická fakulta UK v Praze, 2011) . . . . . . . . . . . 55

DO ČÍSLA PŘISPĚLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Spustit audio
autor: SRT