Svět rozhlasu 29

Obsah tohoto sborníku

ROZHLAS VE SVĚTĚ
Mgr. Edita Kudláčová: Radiodays Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zdeněk Tofel: Grand Prix Svetozára Stračinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5
Mgr. Eva Nachmilnerová, Ph.D.: 39. International Feature Conference . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mgr. Kateřina Rathouská: Prix Marulić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PhDr. Aleš Opekar, CSc.: Zasednání folkové skupiny EBU a Euroradio folk festival . . . . . . . 8

ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
Prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D.: Několik pohledů na tzv. Minutové hry . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mgr. Ondřej Nováček: Minutové hra s otevřeným koncem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13

Další poznámky k „Minutovým hrám“
Mgr. Kristina Žantovská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mgr. Oldřich Knitl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Literární soutěž zná své vítěze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.: Vedralův-Dudíkův Mor 2013
v kritických reflexích (studentské práce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.: Radiodock – zatím v docích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PhDr. Josef Maršík, CSc.: Okénko rozhlasových pojmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ROZHLASOVÁ HISTORIE
Tomáš Černý: Jsme s vámi, buďte s námi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PhDr. Bronislava Janečková: Archivní objev roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Daniel Růžička: Vysílání televizního studia „Sever“ 27. srpna 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mgr. Eva Ješutová: Československý rozhlas a srpen 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2013 Bulletin o rozhlasové práci

RECENZE
99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů
Mgr. Eva Ješutová: Úvod k publikaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bronislav Pražan: Rozhlasoví dokumentaristé mezi ušankami a frikulíny . . . . . . . . . 37
ROZHLASOVÁ TECHNIKA
Ing. Pavel Balíček: EBU ECE Bureau Meeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Mgr. Edita Kudláčová: Rozpočtové škrty, nové strategie
a budoucnost rádií na Rozhlasovém shromáždění EBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ing. Pavel Balíček: EBU ECE Annual Meeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Filip Rožánek: Rozhlas a YouTube: synergie, která má smysl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

OSOBNOSTI – VÝROČÍ
Jarmila Růžičková: Vlastimil Pantůček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Mgr. Václav Bělohlavý ml.: Karel Kraus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mgr. Zuzana Turčová: Viktor Kalabis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Jarmila Růžičková: Ladislav Kozderka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PhDr. Ivan Ruml: Alena Möbiová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mgr. Ľubica Svárovská: Irena Novotná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
PhDr. Vojtech Čelko: Irenka Novotná, ako som ju poznal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mgr. Alena Zemančíková: Zdeněk Barborka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PhDr. Bohuslava Kolářová: Harry Karel Macourek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mgr. Jarmila Lakosilová: Odvážný snílek Zdenka Šrámková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mgr. Jiří Hubička: Jiří Kafka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Mgr. Jana Vašatová: Jan Málek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
PhDr. Bohuslava Kolářová: Jindřich Brabec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PhDr. Dagmar Jaklová: Rudolf Matys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Mgr. Jarmila Lakosilová: Richard Ernest (Rozhovor Praha − Amsterodam) . . . . . . . . . . . 62
Mgr. Jiří Hubička: Vladimír Semrád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ROZHLASOVÝ DOKUMENT
Vysílání Československého rozhlasu 21. srpna 1968
(autentický přepis audionahrávky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Smlouva společenská (zřízení společnosti s ručením obmezeným
Radiojournal, 1924) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

PŘÍLOHA
Zdenka Kotalová: Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu
v 60. letech (rigorózní práce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90