Svět rozhlasu 30

Obsah

ÚVODEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ROZHLAS VE SVĚTĚ
Mgr. Martina Poliakova: Poznatky ze stáže v týdeníku Der Spiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mgr. Andrea Hanačkova, Ph.D.: Je rádio „pružné médium“?
(Zprava o konferenci Radio Research 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tomaš Kopecky: Neopakovatelný zážitek z Lipska
(Seminař pro novinaře ze středni a vychodni Evropy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mgr. Adela Havrankova: Zpravodajství a multimediální věk na Prix Italia . . . . . . . . . . . . . 7
Mgr. Magda Holubova: 27. ročník Prix Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
Ing. Jiři Svoboda: 90 let s vámi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PhDr. Bronislava Janečkova: Nebyl to jen pohled do historie
(o dokumentárních projektech k 90. výročí zahájení rozhlasového vysílání) . . . . . . ……11
Mgr. Jiři Hubička: Fonogramy jako součást vysílání k 90. výročí rozhlasu . . . . . . . . . . . 14
Mgr. Alena Zemančikova: Na co myslíme, když točíme rozhlasový dokument . . . . . . . . 15

Vítězové soutěžní přehlídky REPORT 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bc. Jan Menger: Síť regionálních stanic Českého rozhlasu v roce 2014 . . . . . . . . . . . . . 17
PhDr. Bohuslava Kolařova: 30 čísel Světa rozhlasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ohlasy:
Richard Ernest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mgr. Ivana Fialova: Knihovna oceňuje Svět rozhlasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PhDr. Josef Maršik, CSc.: Svět rozhlasu pomáhá při přípravě
studentů – budoucích rozhlasových pracovníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Filip Rožanek: Dětské vysílání Českého rozhlasu hledá cestu k digitální generaci . . . . 30
MgA. Zora Jandova: Jaké je a bude Rádio Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mgr. Andrea Hanačkova, Ph.D., a studenti UJEP: Více otázek než odpovědí
v Plamperově-Vrzákově Tacetu (Tichu 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ing. Ľuboš Kasala − PhDr. Eva Chudinova, Ph.D.: Zelená vlna − piaty rok na vlnách
Slovenského rozhlasu RTVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
PhDr. Josef Maršik, CSc.: Okénko rozhlasových pojmů 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Bulletin o rozhlasové práci
ROZHLASOVÁ HISTORIE
Mgr. Tomaš Bělohlavek: Meteor − půl století popularizace vědy a techniky . . . . . . . . . . 44
Oldřich Unger: Měl jsem štěstí! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
PhDr. Milan Bauman: Meteor se zrodil z bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Jarmila Konradova: Kolotoč v letech šedesátých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51


ROZHLASOVÁ TECHNIKA
Filip Rožanek: Digitální rozhlas se rozvíjí, další země posoudí vypnutí FM . . . . . . . . . . . 53


OSOBNOSTI – VÝROČÍ
PhDr. Bohuslava Kolařova: Eva Mastná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mgr. Tomaš Bělohlavek: Ing. Alfred Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
PhDr. Slava Volny ml.: Sláva Volný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PhDr. Stanislava Střelcova: Helena Karásková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Mgr. Eva Ješutova: Jarmila Votavová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PhDr. Slava Volny ml.: PhDr. Richard Seemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Mgr. Tomaš Bělohlavek: Zdeněk Mančal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Mgr. Jiři Hubička: Jiří Valenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
PhDr. Richard Seemann: František R. Kraus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
PhDr. Bohuslava Kolařova: Miroslav (Ivan) Malík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Mgr. Tomaš Bělohlavek: Miloš Midloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
PhDr. Richard Seemann: Odon Závodský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rudolf Matys: Dr. Ilona Borská-Štuková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Jarmila Růžičkova: Miloš (Miloslav) Machek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Mgr. Jiři Hubička: František Nečásek (vl. jm. Wagenknecht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
PhDr. Bohuslava Kolařova: Mlhoš Kafka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Další jubilea 2. pololetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

RECENZE
Mgr. Eva Ješutova: Pozor vysíláme! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PhDr. Slava Volny ml.: Anonce ke knize Jsme s vámi, buďte s námi! . . . . . . . . . . . . . . . 80

Bc. Martina Smolkova: Na (roz)scestí žánrů − Dokumentární tvorba
Miroslava Buriánka (magisterská diplomová práce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82


DO ČÍSLA PŘISPĚLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135