Svět rozhlasu 31

312014Bulletino rozhlasové práciROZHLASOVÁ TECHNIKAJan Lžičař: Rozhlasová studia ČRo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47VÝROČÍMgr. Jiří Hubička: Ivan Ruml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48PhDr. Richard Seemann: Jan Procházka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Mgr. Jiří Hubička: Rudolf Zeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52Mgr. Tomáš Bělohlávek: Ferdinand Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Jarmila Růžičková: PhDr. Irena Večeřová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57Mgr. Tomáš Bělohlávek: Jan Kapr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Mgr. Jiří Hubička: Libuše Blažejová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60PhDr. Bohuslava Kolářová: Ing. Pavel Škabrout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64PhDr. Bohuslava Kolářová: Doc. PhDr. Alena Štěrbová, CSc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65PhDr. Dagmar Jaklová: Anna Smetanová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67PhDr. Zuzana Zatloukalová: Jana Tomažičová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69MgA. Jan Sulovský: Mgr. Stanislav Červenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Mgr. Eva Ješutová: Karel Applt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72PhDr. Richard Seemann: Vladimír Tosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Přehled medailonů rozhlasových tvůrcůza období let 2000−2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76ROZHLASOVÝ DOKUMENTNěkolik větVystoupení ústředního ředitele Karla Kvapila na stranicko-služebním aktivupracovníků ČsRo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85PŘÍLOHAFilip Rožánek: Plnění veřejné služby Českého rozhlasuve vztahu k dětskému posluchači (bakalářská práce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94DO ČÍSLA PŘISPĚLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Spustit audio
autor: SRT