Svět rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
22. září 2010

Šest let trvalo, než se po zániku čtvrtletníku Rozhlasové práce v roce 1993 podařilo obnovit vydávání odborného časopisu, který by se věnoval výhradně problematice rozhlasového vysílání a všemu, co s tím souvisí. V únoru 1999 vyšlo první číslo Světa rozhlasu.

"Na svět přichází nový český rozhlasový časopis. Dostal do vínku velmi potřebné poslání - mapovat a zkoumat postavení rozhlasu v dnešním světě médií, informovat o technických, technologických, programových, marketingových a jiných novinkách a na tomto pozadí pak prokazovat, jak si na tom stojíme ve srovnání se světem. Zásadním pokrokem je šíře zaměření - tento magazín, ač vydávaný péčí veřejnoprávního rozhlasu, cítí jako svoji povinnost věnovat se všem formám a druhům rozhlasového vysílání. Našimi společnými zájmy jsou uspokojení posluchače, využití všech možností, které dává hlas, hudba a zvuk, stejně jako efektivní profesionalita a čestný způsob konkurence. Styčných bodů najdeme mnohem více, čímž jistě potěšíme studenty žurnalistiky, kteří se stejně jako v Anglii a jinde učí jedinou novinařinu, a to rozhlasovou," napsal v úvodu prvního čísla předseda redakční rady Světa rozhlasu Zdeněk Bouček.

Ač redakční rada zprvu uvažovala o čtvrtletní periodicitě, Svět rozhlasu vycházel dvakrát do roka. Nebylo totiž v silách redakční rady tvořené pracovníky rozhlasu veřejné služby, pedagogy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a členy Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, aby shromáždila každého čtvrt roku dostatek kvalitních materiálů. Všichni autoři, kteří přispívají do nového periodika, tak činí bez nároku na honorář. Prostředky k vydávání časopisu poskytlo vedení Českého rozhlasu. Do konce roku 2002 vyšlo osm čísel.

Autoři textů se věnovali například problematice rozhlasové historie, mj. uvádění omylů na pravou míru, vývoji rozhlasového vysílání v zahraničí (například problematice veřejného rozhlasu ve Spojených státech amerických, rozhlasovému vysílání v Německu, Rakousku či Rusku), proměnám mediální legislativy, technickým a technologickým novinkám v rozhlasovém vysílání a dalším tématům. Zájem o odborné periodikum Svět rozhlasu prokázaly v letech 1999 až 2002 především reakce studentů a pedagogů škol specializujících se na mediální problematiku, jakož i reakce odborné a laické veřejnosti.

Spustit audio
autor: Václav Moravec