• Informace
  • Symfonie č. 4 pro smyčce - Josef Rut

Symfonie č. 4 pro smyčce - Josef Rut

Josef Rut - Symfonie č. 4 pro smyčce

"Symfonie č. 4 pro smyčce" Josefa Ruta vznikla v letech 1995 - 96. Dílo, které vyžaduje virtuozitu interpretů, lze charakterizovat takto: první věta uvádí dvě témata, druhá pracuje jen s tématem prvním, třetí věta naopak s druhým, obě témata spojuje bez přerušení následující věta čtvrtá. Tuto zásadu formální jednoty používá autor - v několika variacích - ve všech svých cyklických skladbách.

Důležitá je ovšem i stylová orientace. Odmítnutí atonality a hledání řádu nové tóniny, kterou autor formuloval ve Dvanáctitónové tonální teorii a v Relativistické teorii hudebního pohybu v letech 1969 a 1990. První skladba ve dvanáctitónové tónině je z roku 1964. Celkem Josef Rut v tomto stylu - dvanáctitónové tónině - napsal 36 skladeb.obsazeníarchimateriálpartituranakl. č.R 049cena360,- Kč

Tento titul byl vydán za podpory:
Allianz

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz