Symfonie in C - Ilja Hurník

28. únor 2002

Skladba má přehlednou tradiční formu a jazyk skladatele nezapře slezský naturel.

Symfonie in C, kompozice zralého skladatele Ilji Hurníka (1922 - 2013), je inspirována touhou vytvořit velkou plochu z původně kratičké orchestrální skladby pro adepty dirigentské soutěže Pražského jara. Skladba má přehlednou tradiční formu, nechce objevovat, spíše bilancuje. První věta je tedy onen dirigentský "oříšek" s poměrně složitou rytmickou sazbou. Jazyk skladatele nezapře slezský naturel - zůstává i na velké ploše stručný s úsečnými gesty. Druhá věta, uklidňující ukolébavka, přináší nostalgicky francouzskou barevnost v instrumentaci, aby závěrečné finále zadupalo tympány a zajásalo žesti.

Další skladby Ilji Hurníka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dvanáct klavírních preludií
Hudba pro klavír
Koncert pro flétnu a komorní orchestr
Koncert pro flétnu a komorní orchestr - klavírní výtah

obsazenífl picc, 3fl, 3ob, cor ingl, 3cl, cl b, 3fg, 4cor, 2trb, 3tbn, timp, tamb picc, ptti, camp, archimateriálpartituranakl. č.R 012cena195,- Kč

Party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio