Tauromaquia - Emil Viklický

Emil Viklický - Tauromaquia

„Někdy koncem osmdesátých let minulého století jsem napsal pro Jana Adamuse skladbu „ADAEMUS“ pro sólový anglický roh /případně pro oboe/, vycházející z motivu „a-d-a-e-as“, tedy z anagramu interpretova jména, kde poslední slabiku „mus“ jsem nahradil tónem „as“. Tato soudobá skladba vycházející z principu konstantní řady se líbila a Jan Adamus mě požádal, abych pro jeho trio v obsazení oboe, violin a klavír napsal něco rytmického, s virtuozním partem hoboje, s případným přesahem k jazzové oblasti."

"Dlouho jsem neváhal a napsal pro Adamusovo trio čtyřdílné „Španělské variace“, inspirované Goyovým cyklem grafických listů nazvaných „La Tauromaquia“, neboli „Boj s býky“. Srdečně děkuji Janu Adamusovi za drobné úpravy hobojového partu ve 4. části, které jsem posléze autorizoval.

Kupodivu se tato skladba stala mojí vůbec nejhranější soudobou „vážnou“ skladbou, s průměrem 15 - 20 provedení za jeden kalendářní rok, což je minimálně 300 provedení od doby vzniku. Přeju dalším interpretům hodně radosti a zábavy při nastudování a provádění mé „Tauromaquie“."

Další skaldby Emila Viklického vydané Nakladatesltvím Českého rozhlasu:
Dark and Vibrant
Dvojkoncert pro harfu, hoboj a smyčcový orchestr
Klarinetový koncert D dur
Klavírní koncert E dur
Obrazy pro orchestr
Tajemství člověka
Tristana
Zelený satén

obsazeníob, vno, pftemateriálpartitura, partynakl.č.R 199cena210,- Kč