• Informace
  • Tempus Quadragesimae - Radek Rejšek

Tempus Quadragesimae - Radek Rejšek

Radek Rejšek - Tempus quadragesimae

Skladba "Tempus quadragesimae" je třetí částí volného čtyřdílného cyklu "Musica per organum".

Každou část věnoval Rejšek jednomu ze stěžejních období liturgického roku (Adventus, Nativitas, Tempus qudragesimae a Pascha). Jednotlivé části lze interpretovat také jako samostatné skladby, protože jde v podstatě o sonátové věty, jejichž tématický materiál je čerpán z gregoriánského chorálu.

Skladba byla na základě konkurzního poslechu a tajného hlasování vybrána k prezentaci na Mezinárodní tribuně skladatelů v Paříži (8. - 14. 6. 2002).

obsazeníorgmateriálpartnakl. č.R 019cena125,- Kč

Tento titul byl vydán za podpory:
Lucent Technologies
Komplexní řešení v oblasti technologií