Tři vánoční melodramy op. 155, 111, 162 - Josef Bohuslav Foerster

16. leden 2008

Svými 32 melodramy patří J. B. Foerster (1859 - 1951) k nejvýznamnějším tvůrcům tohoto specifického hudebního žánru, spojujícího recitovaný básnický (nebo dramatický) text s instrumentální hudbou.

Foerster jako vynikající literát volil texty pro své melodramy s velkým citem a nadhledem - a obdobně s nimi rovněž skladatelsky zacházel. Jsou to díla vesměs lyrická, reflexivní, což odpovídá bytostné povaze Foersterovy osobnosti a jeho umění. Téměř všechny Foersterovy melodramy vyšly tiskem již za skladatelova života zejména péčí Foersterovy společnosti.

Další skladby J. B. Foerstera vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dvě impromptus pro housle a klavír
Romance štědrovečerní

obsazenípfte, recmateriálpartitura, partnakl.č.R 135cena145,- Kč

Spustit audio