Tristana - Emil Viklický

Tristana - Emil Viklický

Emil Viklický, pianista, skladatel, aranžér, organizátor jazzového dění se narodil 23. 11. 1948 v Olomouci ve výtvarnické rodině /otec byl asistentem malíře Jana Zrzavého/.Pro jeho skladatelskou tvorbu bylo od počátku příznačné tvůrčí hledačství, projevující se mj. v inspiracích z kompozičních přístupů, obvyklých v artificiální hudbě, a to zčásti i v jejím proudu tzv. Nové hudby. Bylo proto jen otázkou času, kdy se Viklický, který získával svou kompoziční erudici i v kurzech a konzultacích skladatelů Václava Kučery a George Crumba, pokusí prosadit také v tomto oboru.

Trend k tvorbě v oblasti artificiální hudby časem sílil a nyní kvantitativně převažuje nad tvorbou pro jazzovou scénu. V hudební řeči se projevuje jeho obeznámenost s tradicemi hudby 20. století a smysl pro zvukovou barevnost.

„Základní motiv skladby Tristana jsem si zapsal jednou ráno v Průhonickém parku na kus pomačkaného papíru. Dva ošetřovatelé učili krásnou dívku chodit o berlích. S hrůzou jsem si všiml, že jí od kolene chybí levá noha. Dodnes nevím, zdali to nebyla jen halucinace způsobená únavou z ranního běhu. Skladbu jsem během pár dnů dopsal a poslal do soutěže Marimolin v Bostonu. Dostala II. cenu. Její název „Girl with one leg“ se ovšem nelíbil Amy Lynn Barberové, která hrála s Jitkou Adamusovou pražskou premiéru. Neváhal jsem a změnil název na „Tristana“. Tušil jsem, že Amy nejspíš nezná Buňuelův film, ve kterém Catherine Deneuve hraje dívku se stejným postižením. Později jsem part marimby upravil i pro klavír.“ E. Viklický

Další skladby Emila Viklického vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dark and Vibrant
Dvojkoncert pro harfu, hoboj a smyčcový orchestr
Klarinetový koncert D dur
Klavírní koncert E dur
Obrazy pro orchestr
Tajemství člověka
Tauromaquia
Zelený satén