Účast představitelů KSČM ve vysílání Českého rozhlasu

Předvolební debata, Radiožurnál

Český rozhlas je povinen zohlednit reálné zastoupení politických subjektů v zastupitelských sborech.

Dobrý den,

musím říci, že je mi moc líto, že lidé jako p. Filip ještě dneska otravují v éteru, ale "bohužel" máme holt demokracii, to chápu...

Pro některé existence by bylo možná asi lepší, kdyby zůstaly ve své době..:-/
Snad příště stačím přijímač vypnout, než ho vyhodím z okna…

Díky a s pozdravem

Z. H.

___________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za kritickou připomínku. Dovolte mi, abych Vám sdělil svůj pohled na Vámi nastíněný problém.

Český rozhlas je povinen podle zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. V Kodexu Českého rozhlasu, schváleném Poslaneckou sněmovnou, je tato povinnost dále specifikována: "Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek. Jedním z prvořadých úkolů Českého rozhlasu je zprostředkovávat informace ve zpravodajských a publicistických pořadech. Český rozhlas poskytuje posluchačům informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů."

Z toho vyplývá, že veřejnoprávní Český rozhlas je povinen kromě jiného zohlednit reálné zastoupení politických subjektů v zastupitelských sborech. Vychází přitom z faktu, že KSČM je řádně zaregistrovaným a povoleným politickým subjektem, který se účastní svobodných a demokratických voleb a působí na politické scéně od úrovně místních zastupitelstev po Poslaneckou sněmovnu. Český rozhlas tedy plní svou povinnost danou zákonem a Kodexem. Prostor věnovaný KSČM ve zpravodajství a publicistice Českého rozhlasu se zhruba shoduje s procentuálním zastoupením této strany v Poslanecké sněmovně. V publicistických formátech jsou zástupci KSČM stejně jako zástupci ostatních politických stran konfrontováni buď se svými politickými oponenty, anebo tuto úlohu přebírají moderátoři, kteří jsou povinni vystupovat vůči hostům s přiměřenou mírou racionální kritičnosti.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu